joi, 9 iulie 2009

Traseul unui solicitant de pensie de invaliditate

În practica se întâlnesc trei situatii în care traseul persoanei care solicita pensia de invaliditate, este reglementat de lege:

- persoana care provine din munca se adreseaza:

1. Medicului de familie sau medicului specialist din Policlinica Teritoriala sau unitatea spitaliceasca unde este internat, pentru întocmirea referatului medical prin care se cere pensionarea de invaliditate

2. Comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, pentru obtinerea avizului de pensionare

3. Compartimentului Resurse Umane de la unitatea unde a prestat activitatea, pentru întocmirea dosarului medical.

4. Compartimentul Resurse Umane întocmeste dosarul medical pe care îl depune la Comisia de Expertiza Medicala, (în a carei evidente va figura bolnavul – pensionar de invaliditate), unde se emite decizia medicala de incadrare în grad de invaliditate.

5. Compartimentul Resurse Umane întocmeste dosarul administrativ, la care ataseaza un exemplar al deciziei medicale, si le depune la Casa Judeteana de Pensii, pentru calculul si plata pensiei de invaliditate.

6. Comisiei de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, pentru revizuire la termen, cereri de agravare sau ameliorare

- persoana care este somera se adreseaza:

1. Medicului de familie sau medicului specialist din Policlinica Teritoriala sau unitatea spitaliceasca unde este internat, pentru întocmirea referatului medical prin care se cere pensionarea de invaliditate

2. Comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, pentru obtinerea avizului de pensionare

3. Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca, cu aceleasi atributii ca si cele ale Compartimentului Resurse Umane

4. Casei Judetene de Pensii, pentru stabilirea si plata pensiilor

5. Comisiei de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, pentru revizuire la termen, cereri de agravare sau ameliorare.

- persoana care nu provine din munca se adreseaza:

1. Medicului de familie sau medicului specialist din Policlinica Teritoriala sau unitatea spitaliceasca unde este internat, pentru întocmirea referatului medical prin care se cere pensionarea de invaliditate

2. Comisiei Judetene de Expertiza Medicala în vederea obtinerii avizului de principiu în vederea pensionarii

3. Comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, pentru obtinerea avizului de pensionare, si, dupa completarea actelor necesare, pentru emiterea deciziei medicale de încadrare in grad de invaliditate.

4. Casei de Pensii, pentru întocmirea dosarului administrativ, calculul si plata pensiei

Acte necesare pentru dosarul medical
- adresa de inaintare de la locul de munca sau de la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca sau dupa caz,cerere
- extras de pe carnetul de munca sau dupa caz, copie dupa carnetul de munca
- bilete de iesire din spital originale
- documentarul de expertiza si recuperare a capacitatii de munca

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu